zondag 1 november 2015

Muziekles - Een lied aanleren

Nick Monshouwer
Ik heb het liedje 'M'n tantes bloes' gekozen. Dit nummer is bestemd voor de groepen 7&8

Ik heb een lesvoorbereiding gemaakt volgens het OMOKVAR-model.

Ontwerp
Beginsituatie: De beginsituatie van de kinderen vastleggen is heel belangrijk met muziekles. Anders maak je misschien een te moeilijke les voor de kinderen.
De beginsituatie van mijn groep is als volgt:
 • De kinderen hebben wekelijkse muziekles.
 • Het is niet duidelijk of de kinderen dit nummer al kennen, maar ik ga uit van niet.
 • De kinderen zijn enthousiast over muziekles.
 • De kinderen zitten in groepjes van vier tijdens de muziekles.
Lesdoel: De leerlingen kunnen benoemen wat de kenmerken van blues muziek zijn. En kunnen horen wanneer een nummer een bluesnummer is.

Muzikale Opening
Afspelen van 0:00 t/m 0:30

Voor de muzikale opening laat ik een bluesnummer horen. Ik vertel over het ontstaan van de bluesmuziek, en de muzikale kenmerken van deze muziek.
Bluesmuziek is ontstaan tijdens de tijd van de slavernij. De zwarte mensen moesten in deze tijd heel zwaar werk doen. Om het werk te verzachten zongen ze tijdens het werk. Doordat ze met ze alle zongen werkten ze ook beter samen en op hetzelfde tempo. Later trok de bluesmuziek naar de steden en werd de muziek moderner. Er werd gebruik gemaakt van elektrionische instumenten en het tempo werd ook versneld. Deze vorm van blues werd rhythm and blues genoemd (R&B)

Afspelen van 0:05 t/m 0:30


Bluesmuziek heeft ook zijn eigen muziekstijl. Alles wordt namelijk gespeeld vanuit het bluesschema. Dit schema bestaat uit 12 hele snelle maten.

Hierna maak ik de koppeling naar het nummer 'M'n tantes bloes'.

Kern
Aan de kinderen stel ik een paar vragen over het nummer.
Vragen
 • Wat is er gebeurd met tante haar blouse?
 • Zit er een constant ritme in nummer?
 • Zit er herhaling, variatie of contrast in het nummer?
 • Zit er groot verschil in toonhoogte of niet?
 • Hoe is het nummer ingedeeld? (coupletten, refrein, bridge)
Antwoorden
 • gekrompen
 • ja
 • variatie want het ritme is hetzelfde alleen de tekst varieert
 • ja heel veel veschil
 • 3 coupletten
Lied aanleren

Eerst laat ik aan de kinderen het volledige nummer horen, alle drie de coupletten.
Daarna leer ik de kinderen dit lied door middel van de weggeef methode.
Bij het eerste couplet zing ik de eerste zin. Daarna zingen de kinderen mij na.
Voorbeeld:
Rood zing ik alleen
Paars zingen alleen de kinderen
Blauw zingen we met ze alle

En ik moet je wat vertellen van m'n tante d'r bloes.
En ik moet je wat vertellen van m'n tante d'r bloes.
Die is gekrompen met vier maten dat is niet voor de poes.
Die is gekrompen met vier maten dat is niet voor de poes.

Dit doe je bij iedere zin, totdat ik een heel couplet hebt gehad.
Daarna zingen we met ze alle dit couplet.
Als ik merk dat zinnen niet goed worden gezongen herhaal ik deze met de kinderen meerdere malen.

Verwerking
Hierna doen we de weggeefmethode per couplet.
We zingen samen het eerste couplet. Daarna zing ik de tweede en de derde.
De volgende keer zingen de kinderen zelfstandig het eerste couplet en zingen we samen het tweede couplet en zing ik het derde couplet.
Daarna zingen de kinderen het eerste en het tweede couplet en zing ik het derde couplet met hun mee.
Als laatste zingen de kinderen het gehele nummer zelfstandig.
Wanneer ik merk dat er nog onduidelijkheden zijn spring ik hier op in.

Afsluiting
De kinderen zingen als afsluiting het gehele nummer twee maal.

Reflectie
Als reflectie kijk ik nog een keer terug op de kenmerken van de blues. Ik controleer als het ware of ik mijn doel heb behaald. Ook vraag ik aan de kinderen wat ze van het nummer vonden en waarom ze dit vonden. En ik eindig met een groot compliment naar de kinderen over hun prestaties als de les positief was natuurlijk.

Ik heb dit nummer ingezongen. Ook is hier de juiste begintoon aanwezig.De tekst
En ik moet je wat vertellen van m’n tante d’r bloes
die is gekrompen met vier maten dat is niet voor de poes
‘t gebeurde in de wasserette ’t is maar dat je het weet
't  is eeuwig zonde maar 't ook logisch want het water was te heet
nu hangt ‘ie zielig naast een broekie
aan een hanger in een hoekie van de kast,
O yeah!

Ze heeft een nieuwe installatie maar er is altijd mot
moet je horen wat ze uitspookt man je lacht je kapot
ze stopt de pluggen van de boxen in het stopcontact
en verbaast zich telkens dat zo’n ding dan uit elkaar klapt
ze heeft een tweede paar verspeeld
nu komt de derde kun je lachen let maar op
Kaboem!

Ja m’n tante is een rare dat staat nu wel vast
ze heeft een zoontje die haar auto elke dag weer bekrast
daar zegt ze niets van maar owee wat is er nu gebeurd
ze heeft die arme jongen gister van de trap af gesleurd
hij had een vieze mop verteld
nu is hij door zijn moe geveld
je staat versteld
Oh yeah!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten